Poslouchejte náš FinCast
Logo – Finančníci – Myslíme v souvislostech

Dědictví a mezigenerační správa majetkuPředejte vaše bohatství bez zbytečných starostí

Na řešení otázky dědictví a mezigenerační správy majetku není nikdy příliš brzy. Vyřízení dědictví naplánujeme tak, aby byly spokojené obě strany – jak zůstavitel, tak dědic. Poradíme vám, jak vašim dědicům bohatstvím nezkomplikovat život. I když to tak nevypadá, z praxe víme, že ne každý chce být majitelem rodinného podniku.
Úzce spolupracujeme s notáři a jinými odborníky. Tak pro vás připravíme strategii, která bude skutečně hladce zapadat do vašeho finančního plánu. Jsme také experty na svěřenské fondy.
„Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně."
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2018.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Co vše ve strategii dědictví a mezigenerační správy majetku vyřešíme?

časovou dispozici dědictví

Standardní dědické řízení netrvá déle než 6 měsíců od úmrtí zůstavitele. Pokud se ale vyskytnou komplikace, řízení může trvat i několik let. Poradíme vám, jak se v takových situacích zachovat.

nepominutelné dědice

Nepominutelní dědici mají ze zákona nárok na povinný podíl z pozůstalosti. Pokud by vám toto nevyhovovalo, majetek se dá rozdělit jiným způsobem prostřednictvím svěřenských fondů.

relevantní ocenění majetku

Poradíme vám, co se dá ocenit tzv. běžným způsobem a k čemu je potřeba přizvat znalce. Také dokážeme odhadnout finanční náročnost takového odhadu.

naložení se zadluženým dědictvím

Kdy je vhodné přijmout i zadlužené dědictví a kdy je naopak výhodné jej celkově odmítnout? Vysvětlíme vám, jak nakládání se zadluženým dědictvím probíhá a co to znamená pro vás.

výhradu soupisu majetku

Vedle možnosti odmítnutí dědictví upravuje nový občanský zákoník také možnost dědice uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti a rizika na své straně omezit. Vysvětlíme vám, jak to funguje.

určení správce pozůstalosti

Zejména podnikatelé, kteří vlastní firmu či obchodní podíly, by na ustanovení správce pozůstalosti neměli zapomínat. Společně si projdeme, jak vám tato osoba pomůže předejít velkým škodám.

veškeré daňové otázky

Obecně platí, že vše v souvislosti s dědictvím je od daní osvobozeno. Případy, kdy tomu tak není, za vás pohlídáme.
Ne vždy jsou vztahy v rodině ideální a dědictví může proběhnout hladce.
Například vydědění potomka je právně velmi komplikovaný proces, ve kterém dokážou významně pomoci svěřenské fondy.

Jak konkrétně dědictví a mezigenerační správu majetku řešíme?

Podívejte se na příklad z naší praxe.

Výchozí situace

Klient – vrcholný pracovník justice se na nás obrátil s přáním sestavení komplexního finančního plánu, zahrnující také plán dědictví. Cílem bylo minimalizovat daňové dopady.

Naše řešení

Díky důvěře klienta a z ní plynoucího zplnomocnění jsme mohli připravit celý dědický plán – jak strategicky, tak administrativně. Zaměřili jsme se především na:

Oxygen Icon Box

veškeré administrativní vyřízení

Oxygen Icon Box

vyřízení bezproblémové distribuce klientova majetku dalším generacím, a to s minimálním daňovým zatížením

Výsledek spolupráce

Klientovi jsme se postarali o komplexní strategii dědictví včetně jejího administrativního zajištění. Tím jsme mu ušetřili stovky hodin času, které tak mohl investovat do své práce a rodiny.

S klientem nadále spolupracujeme v oblasti osobního ekonomického a investičního poradenství.
V případě zájmu můžeme poskytnout detailní, anonymizovanou zprávu z této spolupráce.

Vyberte si nás pro řešení dědictví a mezigenerační správu majetku, pokud chcete:

Syntézu 40 let zkušeností ve financích

Jsme odborníci na finance, kteří dohromady nasbírali přes 40 let zkušeností v oboru.
Ty nyní zúročujeme v práci pro vás.

Nezávislý, vysoce profesionální přístup

Poskytujeme honorované poradenství. To znamená, že za naší práci platíte vy, ne banky, investiční společnosti a podobné. Garantujeme vám naprosto nezávislý přístup.

Jednoho odborníka na celou spolupráci

Celá spolupráce vždy probíhá s jedním z nás. Váš poradce se nijak nemění. Pokud je potřeba spolupracovat s někým dalším (právník apod.), vždy o tom budete informováni.

Dědictví a mezigenerační správu majetku řešíme systematicky.

A při spolupráci se řídíme postupem, jehož efektivitu jsme ověřili naší letitou praxí.

Společné seznámení

Na úvodní bezplatné konzultaci nám nastíníte situaci, ve které se nacházíte a cíl, kterého chcete dosáhnout. Společně validujeme jeho proveditelnost a najdeme vhodný způsob, jakým jej dosáhneme.

Jak smlouva vypadá?

Stáhněte ji ve formátu .pdf a v klidu si ji pročtěte.
Stáhnout smlouvu

Podpis smlouvy o spolupráci

Samozřejmostí je nejen smlouva o spolupráci, ale také závazek mlčenlivosti a GDPR podmínky. Ve smlouvě je jasně uvedena 30denní garance vrácení peněz, pokud nebudete s našimi službami spokojeni.

Detailní analýza vaší situace

Nyní je čas detailně probrat vaší situaci. Důkladně ji zanalyzujeme a určíme, jaký postup je pro vás optimální („klasická“ závěť, svěřenský fond apod). Představíme vám nejen benefity, ale také možná rizika jednotlivých postupů.

Jak dědický plán vypadá?

Stáhněte si jeho ukázku ve formátu .pdf.
Stáhnout ukázku plánu

Vytvoření dědického plánu

Dědický plán je u nás součástí celkového wealth managementu. Lze jej ale také vytvořit samostatně. Dědický plán mapuje vše – od vaší aktuální situace přes definování majetku, který bude předmětem dědického řízení, až po administrativní zajištění.

Plná administrativní podpora

Postaráme se o veškerou administraci, která z vyřízení dědictví a mezigenerační správy vyplyne. Bezpečně uložíme veškeré smlouvy, rozhodnutí i další dokumenty a neprodleně vám je připravíme k dalšímu použití, pokud to budete potřebovat.

Průběžná setkávání

Setkáváme se dle potřeby a dědický plán aktualizujeme podle změn ve vašem majetku či případných změn v rodinných vztazích. Po vašem úmrtí také zajistíme předání dědického plánu a veškerých dalších náležitostí vyřizujícímu notáři.


Benefity, které vyplývají ze sestavení dědického plánu a mezigenerační správy majetku, jsou penězi nevyčíslitelné. Dokáží totiž ochránit jak rodinné podniky, tak působit jako prevence před trvalým narušením rodinných vztahů.

Cena za sestavení dědického plánu začíná na 25 000 Kč bez DPH a odvíjí se dle celkové náročnosti vypracování.

Ti, kterým spravujeme a navyšujeme majetek, o nás říkají:

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Kdo jsme?

Odborníci na finance, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 40 let naší praxe.
Myslíme v souvislostech. Za každým námi navrženým řešením budete vždy znát i jeho proč.
Více o nás
Tomáš Posekaný
Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.
Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA
Wealth Manager, od roku 2011

Více o Tomášovi
Michal Vrančík
Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy.
V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.

Michal Vrančík, EFP
Wealth Manager, od roku 2014

Více o Michalovi
Josef Soumar
Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti.
Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.

Josef Soumar, EFP
Wealth Manager, od roku 2006

Více o Josefovi
Oldřich Černocký
Mám schopnost předat složitá témata jednoduše, pochopitelně a s přesahem.
Za 6 let ve financích jsem se propracoval do stavu, kdy naplňuji vizi skutečného odborníka. Vyplatím se vám a vyřeším vaše problémy.

Oldřich Černocký, EFA
Finančník, od roku 2017

Více o Oldřichovi

Co znamenají tituly EFA a EFP?

EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner) představují prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí, poradce s titulem EFP získal nejvyšší možný titul, který lze v rámci EFPA (Europen Financial Plannig Association) získat. Oba tituly zaručují transparentní a etický přístup finančního poradce.

„Jako podnikatel jsem dlouhou dobu hledal spolehlivou a kompetentní firmu, která by mi pomohla s řízením mého finančního portfolia. A musím říct, že jsem našel toho pravého partnera ve společnosti Finančníci. Od samého začátku jsem byl ohromen jejich profesionálním přístupem a zájmem, který mi věnovali.

Byli schopni identifikovat moje specifické cíle a vytvořit strategii, která je plně přizpůsobena mým potřebám. Jejich schopnost komunikovat srozumitelně a trpělivě mi umožnila plně si uvědomit všechny aspekty mých investičních rozhodnutí."
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2017.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 15 milionů Kč.

Postaráme se o to, aby vaše bohatství zůstalo bohatstvím i pro další generace.

Na bezplatné on-line konzultaci se společně podíváme na to, jak váš majetek zajistit – tak, aby byl spolehlivě uchovaný i pro ty, kteří přijdou po vás.
Konzultace trvá přibližně 30 minut a k ničemu vás nezavazuje.

  Naše klienty také zajímá:

  Svěřenské fondy

  Svěřenské fondy pomáhají při řešení různých životních situací. Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout vámi vytyčených cílů.
  Více informací

  Wealth management

  Wealth management promění váš majetek ve skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím. A nejen to – efektivní a komplexní správa majetku vám ušetří desítky hodin času.
  Více informací

  Dlouhodobá spolupráce

  Dlouhodobou spoluprací s námi získáte jak plnou kontrolu nad vaším rozpočtem, tak pojistku proti tomu, že neuděláte zbytečně žádnou drahou chybu. Více času už je pak jen příjemným bonusem.
  Více informací
  Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
  Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
  © 2023 Finančníci Wealth Management s.r.o., IČ: 09854410 – všechna práva vyhrazena
  Ochrana osobních údajů
  Povinně uveřejňované informace
  pencilenteruseruserschart-barscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram